0

Budowa ploty plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Budowa ploty Winylowe na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Ploty z Winylu na plot i bramkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu i zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie z plastyku na plot i furtkę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane ploty Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.